Tumblr Codes
theme

(Source: browse.deviantart.com)

1 year ago with 40 notes
Tagged with gochi, goku, chichi, chi chi, gokuxchichi, chichixgoku,
  1. dbz-reblogs reblogged this from saviorsongoku
  2. tokyo-boeki-marooka-russia-sod-x reblogged this from saviorsongoku
  3. gaynette reblogged this from harusou
  4. harusou reblogged this from saviorsongoku
  5. pickmansmodels reblogged this from saviorsongoku
  6. notanotherbrickinthewall reblogged this from saviorsongoku
  7. super-sexy-space-kitten reblogged this from saviorsongoku
  8. karkitty1138 reblogged this from saviorsongoku
  9. saviorsongoku posted this